+1 767 315-3488 +1 767 618-2301

Giấy phép Bộ phận Quy hoạch Vật thể

Việc xây dựng Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa ở Dominica thu hút sự quan tâm của công chúng cũng như các bên liên quan quan trọng tại địa phương, chẳng hạn như Cơ quan Đầu tư Dominica và đặc biệt là Bộ phận Quy hoạch Vật thể Dominica.

Sau đó, Cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý phát triển và xử lý các đơn xin cấp giấy phép quy hoạch phát triển đất đai, đóng vai trò quan trọng trong việc xin phê duyệt của Chính phủ cho Dự án xây dựng Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spanhư là một dự án phát triển theo Chương trình quyền công dân của Dominica qua đầu tư.

Đối với Đơn vị Phát triển Dự án, Công ty TNHH Vital Developers, những nỗ lực hợp tác của Bộ phận Quy hoạch Vật thể đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo Dự án xây dựng Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa đáp ứng tất cả các yêu cầu xây dựng của địa phương. Điều này đòi hỏi phải thực hiện một loạt các Đánh giá tác động môi trường và xem xét kỹ lưỡng các kế hoạch và thiết kế kiến ​​trúc ban đầu của Khu nghỉ dưỡng, trong đó các sửa đổi nhỏ đã được thực hiện để đảm bảo rằng Dự án xây dựng Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa thực sự đúng như tên gọi của nó.

Tháng 2/2019, Giấy phép Quy hoạch Vật thểđã được cấp thành công để tiến hành xây dựng và phát triển Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa. Nhờ đó, Chính phủ Dominica đã ra quyết định về việc chính thức phê duyệt Dự án này là Dự án được Chính phủ phê duyệt theo Chương trình quyền công dân của Dominica qua đầu tư bất động sản.

Để tính toán và nhận báo giá cá nhân của bạn, vui lòng sử dụng Máy tính Đầu tư!