+1 767 618-2301

การลงทุนและการถือสัญชาติโดมินิกา

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับรีสอร์ท

Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและลงนามระหว่างรัฐบาลโดมินิกาและผู้พัฒนาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 และได้รับการกำหนดให้เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลอนุมัติภายใต้การเป็นโปรแกรมถือสัญชาติโดยการลงทุนผ่านทางเลือกอสังหาริมทรัพย์ในเครือจักรภพโดมินิกา

ได้รับ โดยได้รับใบอนุญาตการวางแผนอย่างเต็มรูปแบบจากกรมวางแผนทางกายภาพในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 หลังจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว และแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมได้ก็มีการนำเสนอ ตรวจสอบ และอนุมัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เนื่องจากมีสไตล์เป็นบูติก ทางรีสอร์ทจะให้พนักงานด้านการบริการและการบริหารมืออาชีพเข้ามาดูแล และจะบริหารด้วยตนเอง

การลงทุนในรีสอร์ท - ขั้นตอน ข้อกำหนด ผลประโยชน์

มีเหตุผลหลายประการในการเลือกที่จะลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของ Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa เพื่อรับสิทธิการถือสัญชาติโดมินิกาสำหรับนักลงทุนหรือนักลงทุนพร้อมกับครอบครัวของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เหตุผลเหล่านี้ คือ:

 • ตัวเลือกการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในตลาด - ลงทุนเพียง 200,000 ดอลลาร์
 • ไม่มีภาษีการโอนทรัพย์สิน
 • ไม่มีการลงทะเบียนหุ้นหรือค่าธรรมเนียมการโอนหุ้น
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมทางกฎหมายสำหรับการโอนทรัพย์สิน
 • ข้อกำหนดเงินมัดจำขั้นต่ำเพียง 5% ของการลงทุน
 • ที่พักและการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของรีสอร์ทฟรีตั้งแต่ 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับฤดูกาล

ทั้งหมดข้างต้นช่วยให้นักลงทุนประหยัดอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับต้นทุนการลงทุนเริ่มต้นและต้นทุนขายคืนในอนาคตของหุ้นหลังจาก 5 ปี รวมทั้งให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมในรูปแบบของที่พักฟรีและเงินปันผลประจำปี

นอกจากนั้น นักลงทุนจะลงทุนในการพัฒนา Eco Resort ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางป่าฝนในแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของโดมินิกาและได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติทั้งหมดของระบบนิเวศของโดมินิกา

แม้โดมินิกาจะมีหาดทรายขาวไม่มาก อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก จึงได้รับฉายาว่า "เกาะธรรมชาติ" อย่างไม่ผิดเพี้ยน ดังนั้น การลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของ Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa จะเป็นการลงทุนในองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อรับประโยชน์จากสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโดมินิกาและส่งต่อผลประโยชน์เหล่านี้ให้กับนักลงทุน

ไม่ว่าคุณจะมองการลงทุนใน Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spaจากมุมมองใดก็ตาม คุณจะไม่สงสัยเลยว่ามันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดเพื่อรับสัญชาติโดมินิกาของคุณ

กรุณาคำนวณและรับใบเสนอราคาส่วนตัวสำหรับครอบครัวของคุณโดยใช้ เครื่องมือคำนวณการลงทุน ของเรา

หุ้นบุริมสิทธิในรีสอร์ตนั้นมีราคาเท่ากับ 200,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นมูลค่าขั้นต่ำที่อนุมัติและกำหนดไว้ภายใต้โปรแกรม CBI

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมของรัฐบาล ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ, ค่าธรรมเนียมใบรับรองการแปลงสัญชาติ

โปรดใช้ เครื่องมือคำนวณการลงทุน เพื่อรับใบเสนอราคาส่วนตัวสำหรับครอบครัวของคุณ

คุณจะต้องเริ่มติดต่อกับเรา จากนั้นลงนามในข้อตกลงการขายและการซื้อหุ้นบุริมสิทธิกับ Vital Developers Ltd. จากนั้นภายใน 7 วันทำการหลังจากลงนามในข้อตกลงให้ดำเนินการชำระเงินค่ามัดจำ 5% (ของจำนวนเงินลงทุน ซึ่งเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์) ส่วนที่เหลืออีก 95% ของราคาซื้อ (190,000 ดอลลาร์) ของหุ้นบุริมสิทธิคุณจะต้องโอนหลังจากที่คุณได้รับอนุมัติการสมัครถือสัญชาติโดยการลงทุนจากรัฐบาลโดมินิกาและได้รับจดหมายรับรองจากรัฐบาลเพื่อเป็นการยืนยันแล้วเท่านั้น

นักลงทุน (ผู้สมัครหลัก) สามารถเพิ่มคู่สมรสและลูกทุกคนของตนที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี รวมทั้งผู้ที่ต้องพึ่งพาและอาศัยอยู่กับนักลงทุน

นักลงทุนอาจนับรวมพ่อแม่ของตนหรือคู่สมรสของพ่อแม่ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปและอยู่ในความอุปการะของผู้ลงทุน

คาดว่าจะใช้เวลาในการสร้างรีสอร์ประมาณ 36 เดือนและจะมีการจ่ายเงินปันผลนับจากปีที่ 1 ของการดำเนินงาน ซึ่งหมายความว่าหลังจาก 5 ปีของการถือครองหุ้นบุริมสิทธิ รีสอร์ทจะอยู่ในปีที่ 2 ของการดำเนินการ ด้วยผลตอบแทนที่คาดหวัง 3% ต่อหุ้นบุริมสิทธิต่อปี คุณจะสร้างรายได้เงินปันผลรวมประมาณ 12,000 ดอลลาร์ สำหรับการดำเนินงานสองปี หรือประมาณ 6,000 ดอลลาร์ต่อปี

โปรดใช้ เครื่องมือคำนวณการลงทุน เพื่อรับใบเสนอราคาส่วนตัวสำหรับครอบครัวของคุณ รวมถึงการคำนวณเงินปันผลโดยประมาณของคุณ

ระยะเวลาการถือครองขั้นต่ำถูกกำหนดโดยกฎหมาย

หุ้นบุริมสิทธิสามารถขายต่อหลังจาก 5 ปีให้กับนักลงทุนรายใหม่ที่มีคุณสมบัติที่จะสมัครถือสัญชาติโดมินิกาภายใต้โปรแกรมการถือสัญชาติโดยการลงทุน ในขณะที่คุณยังคงสถานะความเป็นพลเมืองโดมินิกาของคุณ

ไม่ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือค่าสาธารณูปโภคใด ๆ ที่นักลงทุนจะต้องจ่าย เป็นการลงทุนที่ไร้กังวล 100%

ไม่มีภาษี ที่นี่ไม่มีภาษีสำหรับรายได้ทั่วโลกสะสมนอกโดมินิกา ไม่มีภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้เงินปันผลทั้งหมดที่นักลงทุนได้รับจากรีสอร์ท จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา 10 ปี

ไม่มี

คุณจะต้องโอนส่วนที่เหลืออีก 95% ของราคาซื้อหุ้นบุริมสิทธ์ของรีสอร์ทหลังจากได้รับการอนุมัติสำหรับการถือสัญชาติโดมินิกา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใจหรือใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธโดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ เงินมัดจำเริ่มต้น 5% ของหุ้นบุริมสิทธิจะไม่สามารถขอคืนได้

ค่าธรรมเนียมรัฐบาลและจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดกำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถโอนการลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยูโรหรือปอนด์สเตอร์ลิง ก็ได้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการชำระเงินในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับเมื่อมีการร้องขอ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในสกุลเงินอื่น ๆ นักลงทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบ

การถือสัญชาติโดมินิกาโดยการลงทุนผ่านตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์

ตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของ Sanctuary Rainforest Eco Resort Inc. หุ้นบุริมสิทธินี้อาจถูกขายต่อหลังจาก 5 ปีเพื่อให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ ซึ่งทำให้ การลงทุนโดยรวมที่มีประสิทธิภาพของคุณต่ำลง กว่าตัวเลือกการบริจาค นอกจากนี้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนเป็นประจำทุกปีนับจากการดำเนินงานของรีสอร์ท

ในทางตรงกันข้าม การบริจาคของรัฐบาลจะถูกนำไปฝากไว้ในกองทุนที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตัวเลือกนี้ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินปันผลหรือผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ

ตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นโอกาสในการลงทุนที่อนุญาตให้นักลงทุนสร้างรายได้เงินปันผลและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของพวกเขาหลังจากระยะเวลา 5 ปีของการถือครอง ในขณะที่ยังคงรักษาสถานะความเป็นพลเมืองของโดมินิกา

โปรดใช้ เครื่องมือคำนวณการลงทุน เพื่อรับใบเสนอราคาส่วนตัวสำหรับครอบครัวของคุณ และเพื่อยืนยันว่าการลงทุนรวมอย่างมีประสิทธิภาพในหุ้นบุริมสิทธิจะต่ำกว่าการได้รับสัญชาติผ่านตัวเลือกการบริจาคให้รัฐบาล

กระบวนการทั้งหมดมักจะใช้เวลาประมาณ 3-5 เดือน เวลาในการอนุมัติการสมัครโดยทั่วไปคือภายใน 3-5 สัปดาห์

ไม่มี

 • คู่สมรสของผู้สมัครหลัก
 • เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีของผู้สมัครหลักหรือของคู่สมรสของเขาหรือเธอ
 • ลูกของผู้สมัครหลักหรือของคู่สมรสของเขาหรือเธอ อายุระหว่างสิบแปด (18) ปี ถึงสามสิบ (30) ปี ที่เข้าเรียนเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาระดับสูงที่เป็นที่รู้จักหลังจากวันเกิดปีที่สิบแปดและได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากผู้สมัครหลัก
 • ลูกสาวที่ยังไม่แต่งงานของผู้สมัครหลักที่มีอายุไม่เกินสามสิบ (30) ปีและอาศัยอยู่ด้วยและได้รับการได้รับการอุปการะทุกอย่างจากผู้สมัครหลัก
 • เด็กของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลักที่อายุมากกว่าสิบแปด (18) ปีและมีปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจและได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากผู้สมัครหลัก
 • บิดามารดาหรือปู่ย่าตายายของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของเขาหรือเธอที่มีอายุมากกว่าห้าสิบห้า (55) ปี ที่อาศัยอยู่ด้วยและได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากผู้สมัครหลัก
 • ในกรณีที่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอายุห้าสิบห้า (55) ปี แต่คู่สมรสของเขาหรือเธอมีอายุน้อยกว่าห้าสิบห้า (55) ทั้งพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายและคู่สมรสของบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายนั้นมีคุณสมบัติเป็นผู้อยู่ในอุปการะ
 • 'เด็ก' หมายถึง เด็กที่ได้รับการรับรองทางชีวภาพหรือเป็นบุตรบุญธรรมของผู้สมัครหลักหรือของคู่สมรสของผู้สมัครหลัก
 • โดย “ระหว่างอายุสิบแปด (18) ถึงสามสิบ (30)” หรือ “ไม่เกินสามสิบ (30)” หมายถึงเด็กที่อายุ 30 แต่ไม่ใช่เด็กอายุย่าง 31 ปี

พาสปอร์ตที่ออกให้สำหรับผู้ใหญ่มีอายุ 10 ปี และสำหรับเด็ก 5 ปี

ไม่ และรัฐบาลโดมินิกาจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเช่นกัน

ภาษีโดมินิกาและการเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศ

ตราบใดที่คุณไม่ใช่ผู้พำนักทั่วไปและไม่ได้ใช้จ่ายมากกว่า 183 วันในโดมินิกาและไม่ได้รับรายได้ใด ๆ จากแหล่งในโดมินิกา (รายได้เงินปันผลจากการลงทุนใน Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa ได้รับการยกเว้นภาษี) คุณไม่จำเป็นต้องยื่นหรือชำระภาษีเงินได้ในโดมินิกา

ไม่มี

ไม่ ไม่มีภาษีมรดกในโดมินิกา

โดมินิกาเป็นประเทศสมาชิกของ องค์การรัฐแคริบเบียนตะวันออก (OECS), ประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (Caricom), องค์การรัฐอเมริกัน (OAS), องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (OIF)และสหประชาชาติ (UN) พร้อมองค์กรอื่น ๆ