+1 767 618-2301

The Development News

Sanctuary อีโครีสอร์ทระดับ 5 ดาวถูกสร้างขึ้นในโรโซวัลเลย์

11 กุมภาพันธ์ 2019

ข้อตกลงในการพัฒนาและสร้างรีสอร์ทระดับ 5 ดาว “Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa” ได้มีการลงนามระหว่างรัฐบาลโดมินิกากับ Vital Developers Ltd. (ผู้พัฒนาโครงการ) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019

การอนุญาตจากกรมการวางแผนทางกายภาพ

28 มกราคม 2019

การเดินหน้าก่อสร้าง Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa ในโดมินิกาได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในท้องถิ่น เช่น Invest Dominica Authority และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมการวางแผนทางกายภาพของโดมินิกา

ในการคำนวณและขอรับใบเสนอราคาส่วนตัวของคุณ โปรดใช้เครื่องมือคำนวณการลงทุน!